Tarieven

 

De artsen in onze praktijk zijn geconventioneerd. Dit betekent dat we de officiële tarieven van de overheid volgen.

Onze tarieven zijn geldig voor patiënten met een globaal medisch dossier

  • Consultatie                            27 euro
  • Avondconsultatie (na 18u)      31 euro (deze 4 euro extra wordt volledig terugbetaald)
  • Weekendconsultatie               40 euro
  • Huisbezoeken                         39 euro
  • Huisbezoek tussen 18-21u       51 euro
  • Mensen die een sociaal statuut genieten (mutualiteitsnummer eindigend op 1) => kunnen genieten van de derdebetalersregeling